Drei Bond klej UV DB 6022 - 1000 ml

1 204,99 zł
Brutto

Klej UV utwardzany światłem 

model - DB 6022

pojemność - 1000 ml

Ilość

OPIS PRODUKTU

Produkt DB 6022 jest jednoskładnikowym klejem utwardzanym promieniami UVA. Klej przeznaczony jest do realizacji połączeń szkła ze szkłem oraz szkła z innymi materiałami np. stal, aluminium, kamień, drewno, z możliwością wypełniania szczelin do 2,0 mm. Wysoka lepkość umożliwia aplikację na powierzchnię pionowe.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Forma                                                                                          płynna

Kolor                                                                                            bezbarwny

Lepkość w temp. +25°C                                                             5 500 - 7 500 mPa.s Brookfield

Gęstość                                                                                       1,1 g/cm³

Wytrzymałość wstępna (UV 365 nm)                                        6 - 10 s

Wytrzymałość końcowa                                                              1 - 2 godziny

Odporność temperaturowa                                                       -55°C do +120°C

Szczelina                                                                                      0,03 mm - 2,0 mm

Temperatura zapłonu                                                                  >+100°C

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO

Wytrzymałość na rozciąganie (ASTN D-2095-69)                      8 - 12 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu                                                           60% - 100%

Współczynnik załamania światła                                                 1,49

Przepuszczalność światła                                                            > 98%

Współczynnik rozszerzalności cieplnej                                       85 x 10-6 mm/mm/°C

Stała dielektryczna (+25°C, 1000Hz)                                           4

Wytrzymałość dielektryczna                                                        10 - 12 kV/mm

Twardość w skali Shore'a                                                             50 - 60

OKRES MAGAZYNOWANIA

12 miesięcy w temperaturze pokojowej.

OPAKOWANIA

· Butelka 1000ml

DB-UV-6022-1000

Specyficzne kody